Terapia pijavicou lekárskou a bankovanie

Terapia pijavicou lekárskou a bankovanie

Terapiu pijavicou lekárskou je možné spojiť s inou starou metódou – s bankovaním. Bankovanie je historicky osvedčená technika známa niekoľko tisíc rokov, ktorá sa veľmi často využívala v tradičnej medicíne, predovšetkým v tradičnej čínskej medicíne, ďalej v Indii a u domorodých kmeňov v Afrike. V Európe bola podchytená okolo r. 120 n. l. známym rímskym lekárom Galénom. Ide o alternatívnu liečebnú metódu, pri ktorej sa banky – pričom sa zväčša jedná o sklenené banky rôzneho tvaru a veľkosti, ktoré nahrejeme zvnútra teplým vzduchom – prikladajú na kožu, kde sa podtlakom, ktorý je spôsobený ochladením teplého vzduchu v nich, prisajú. Podtlak v banke, ktorý môžeme v súčasnosti dosiahnuť aj inými prostriedkami, vtiahne časť kože i podkožia do banky a spôsobí silné prekrvenie a prehriatie ošetrovaného povrchu kože a pri dlhšej aplikácii aj krvné podliatiny.

Účinky bankovania sú pomerne široké a môžeme ich rozdeliť na mechanické (prekrvenie a uvoľnenie ako pri masáži), metabolické (podtlak povzbudzuje tok lymfy s následným vyplavením škodlivín) a reflexné (prostredníctvom reflexných zón bankovanie ovplyvňuje telesné orgány).

Pôsobením podtlaku na kožu, na spodné vrstvy spojivového tkaniva a na cievny systém sa odstraňujú poruchy dynamiky prúdenia krvi v cievach, dochádza k zvýšenému okysličovaniu bunkového tkaniva, zrýchleniu látkovej výmeny a  k vyplavovaniu nahromadených škodlivín z tela. Bankovanie stimuluje nervový systém, zlepšuje funkciu vnútorných orgánov a povzbudzuje lymfatický obeh. Reflexné zóny – alebo zóny odsávania, ktoré ovplyvňujú aj príslušné vnútorné orgány – sa väčšinou nachádzajú na chrbte a hrudníku. Slúžia nielen pri diagnostike, ale aj pri vlastnej terapii. Bankovanie ako metódu však nebudem v tomto článku podrobnejšie rozoberať. Vychádzam z predpokladu, že záujemca o hirudoterapiu už má s bankovaním určité skúsenosti, prípadne si informácie sám vyhľadá a naštuduje, pretože ich bude potrebovať. Určité praktické skúsenosti s bankovaním sú totiž pri terapii pijavicou lekárskou dôležité.

V spojení s terapiou pijavicou lekárskou je možné použiť suché bankovanie, tzn. že nebude prítomná krv, alebo mokré bankovanie, pri ktorom bankujeme otvorenú ranu, z ktorej vyteká krv do banky. Naraz môžeme u jedného pacienta využiť aj obe možnosti.

Ako prekonať strach z pijavice lekárskej

Ako prekonať strach z pijavice lekárskej

Vo svojej praxi sa pomerne dosť často stretávam a to predovšetkým zo strany žien s určitým pocitom strachu a odporu či hnusu k pijaviciam lekárskym. Tento fakt je daný tým, že pijavica lekárska vylučuje časť svojich telesných tekutín vo forme slizu a je často považovaná za niečo klzké a odpudivé. Za nepríjemný a nevzhľadný červ. Rozhodujúce sú informácie a skúsenosti. A predsudky. Ľudia sa začínajú zaujímať o hirudoterapiu, majú s ňou však pomerne málo skúseností a často sú plní predsudkov. Boja sa vziať pijavicu lekársku do ruky, pretože si myslia, že ich pohryzne. Nevedia, ako bude reagovať a nevedia ani to, ako sami zareagujú. Červy, hady, hmyz nebývajú často domácimi miláčikmi, hlavne u žien by šlo skôr o raritu.

historia-hirudoterapie

História hirudoterapie – liečenia pijavicou lekárskou

Písať o histórii, o udalostiach, ktoré sa diali v priebehu niekoľkých tisícročí, je vždy ťažké, pretože je potrebné brať do úvahy veľa faktorov, ktoré sú pre moderného človeka často neuchopiteľné. Vezmime si napríklad faktor vývoja spoločnosti. Európa patrí k svetadielom, ktoré vykazujú najvyššiu gramotnosť jej obyvateľov. Ešte pred pár storočiami bola väčšina obyvateľov v Európe negramotných a sám pojem, čo znamená gramotnosť, prešiel dlhodobým vývojom. Jeho význam je odlišný od jeho pôvodného významu užívaného napríklad v 8. storočí pred Kristom v starovekom Ríme. A podobných faktorov je veľa.

Preto, keď píšem o histórii, bude dobré vysvetliť, čo tento pojem pre mňa v danom kontexte znamená. Môj osobný názor je taký, že skutočnú históriu hirudoterapie do hĺbky dávnych vekov pred Kristom – do staroveku, ako aj históriu stredoveku a ranného novoveku nikto nepozná a jej opísanie je preto iba čiastočným súhrnom všeobecne dostupných informácií, odvodených z uchovaných a zverejnených nálezov a zdrojov.

prva-pomoc

Prvá pomoc alebo začnime tým, čo je naozaj dôležité

Pri terapii pijavicou lekárskou sa zriedka stretávame s alergickou reakciou. Alergická reakcia je vo svojej podstate pomýlená reakcia tela. Pri alergii imunitný systém bojuje proti látkam, ktoré v skutočnosti nepredstavujú pre naše telo žiadne ohrozenie, a teda nie sú agresormi, za ktoré ich imunitný systém považuje. Tieto látky sú vo všeobecnosti nazývané alergény. Alergická reakcia pri hirudoterapii – terapii pijavicou lekárskou – býva vyvolaná pôsobením látok, ktoré pijavica obsahuje vo svojich slinách a ktoré po zahryznutí vypúšťa do ľudského organizmu. Alergická reakcia môže byť rôznej úrovne. Môže byť taká, že si ju pomaly ani nevšimneme, napríklad mierne začervenanie a svrbenie v mieste aplikácie, alebo sa môže prejavovať zhoršením stavu – nevoľnosťou, točením hlavy, zvýšením teploty, výrazným opuchom, prípadne inými symptómami. V určitých prípadoch je možné, že takáto reakcia dosiahne až úroveň anafylaktického šoku. Odborná literatúra opisuje, že sa tak stáva pri jednom pacientovi z desiatich tisíc.

Anafylaktický šok je život ohrozujúci stav. Je to závažná a rýchlo nastupujúca alergická reakcia. K hlavným komplikáciám patrí náhla smrť spôsobená zlyhaním krvného obehu či znemožnením dýchania.
Napriek tomu, že väčšina praktikujúcich hirudoterapeutov sa nikdy s takouto vážnou alergickou reakciou nestretne, táto možnosť existuje a ja sám som sa vo svojej praxi s ňou stretol, preto sa chcem venovať téme prvej pomoci, respektíve téme prípravy na prvú pomoc. Zásady prvej pomoci je dôležité ovládať ešte predtým, než sa rozhodnete vyskúšať aplikáciu pijavice lekárskej na sebe alebo na niekom druhom. Pred samotnou aplikáciou pijavice lekárskej je teda veľmi žiaduce mať na pamäti, že aj uhryznutie jednou malou pijavicou dokáže vyvolať veľmi silnú alergickú reakciu. V prípade, že si budete pijavicu aplikovať sami a takáto reakcia nastane, tak sa skutočne vystavujete hrozbe smrti. Už iba z toho dôvodu, že si nebudete schopní pomôcť. Z toho plynie prvé pravidlo: Vždy, keď si prikladáte pijavicu lekársku prvýkrát, musí byť prítomný ešte ďalší človek. Tento človek má byť inštruovaný, ako poskytnúť prvú pomoc v prípade, že sa po aplikácii prejaví anafylaktický šok.

podarilo-sa

Blahoželáme, podarilo sa!

V roku 2014 sme sa zamerali na zníženie cien pijavice lekárskej na Slovensku.

V tomto smere sme urobili niekoľko dôležitých krokov:

– znížili sme cenu pijavice lekárskej na 4 Eur z pôvodnej maloobchodnej ceny, ktorá bola 6 Eur / kus na Slovensku (väčšina predajcov sa snažila predávať pijavice lekárske až za 9 Eur / kus)

– zahájili sme jednanie s predajcami pijavíc o budúcnosti hirudoterapie na Slovensku, kde sa snažíme dosiahnuť vzájomnú spoluprácu a efektívne využívanie liečby pijavicou lekárskou

– spolupracujeme na vybudovaní slovenskej chovnej stanice pijavíc – tzv. biofabriky

Ak sa nám podarí dosiahnuť plánované ciele, cena pijavice lekárskej sa zníži iba na 3 Eur / kus, za súčasnej ekonomickej situácie. Je však pravdepodobné, že sa cena vďaka ekonomickému rastu a svetovému vývoju ustáli až 4 na eurách za kus.

– rozšírili sme a ďalej rozširujeme informovanosť o liečebných účinkoch pijavice lekárskej na zdravie človeka

– spolupracujeme s poprednými odborníkmi v oblasti hirudoterapie na Ukrajine a v Rusku

– neustále vyvíjame tlak na slovenských hirudoterapeutov, aby sa ďalej v tejto oblasti vzdelávali a dosahovali vysoké štandardy odbornosti, aby sa vyrovnali aktuálnym štandardom v zahraničí

– prejednali sme výuku akreditovaných lekárov v oblasti hirudoterapie, aby sa liečenie pijavicami stalo bežným a dostupným aj v našich nemocniciach, tak ako je to v Rusku, na Ukrajine, ale aj v Nemecku a iných zápaných krajinách

– dohodli sme podporu a konzultácie v rámci nastavenia liečby, s dlhodobo praktikujúcimi a skúsenými hirudoterapeutami z východného bloku

Aj napriek častým upozorneniam, že skôr, alebo neskôr sa staneme tŕňom v oku farmaceutickým spoločnostiam, pre ktoré je dôležité predávať predovšetkým ich všeliečiace produkty, dúfame, že rok 2015 bude pre nás minimálne taký plodný ako rok 2014 a že aj vďaka nášmu úsiliu hirudoterapia postupom času u nás zaujme silnú pozíciu v oblasti zdravia a všeobecnej medicíny.

Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc.

Hirudo-terapia-7

Hirudoterapeutické sedenie

V tomto článku nebudeme popisovať úžitok z liečby týchto malých liečiteľov, ale liečenie samotné.
Počas sedenia môže pacient sedieť alebo ležať. Obvykle sa aplikujú 2-3 pijavice, maximálne 7. V prvých minútach po aplikácii budete cítiť pálenie a mierne bolesti. Táto doba trvá asi 5- 10 minút, za celé sedenie, ktoré trvá menej ako hodinu, vysaje pijavica 3-5 mililitrov krvi.
Ako „spúšťame“ pijavice? Pijavice sú umiestnené v špeciálnej sklenenej nádobe a otvorenou stranou smerujúcou do vybraného umiestnenia. Pijavica zvyčajne upraví svoj postoj a drží presne tam, kde je to najviac potrebné. Ak je vopred presne definovaný bod na sanie je nutné zvoliť malú nádobu a stlačiť kožu. To znamená, že pijavica nemá žiadny priestor pre voľbu a prisaje sa presne tam, kde ju budete potrebovať. Po určitom čase pijavice sami odpadnú. Ak sa tak nestane, pomôže vata namočená v liehu lebo jóde. Z rany môže v priebehu dňa vytekať krv alebo hnis. Ak rana nekrváca uhryznutie zmizne počas dvoch týždňov. Ak krváca, môžu z nej ostať jemné jazvy, ktoré ale nakoniec zmiznú a stanú sa prakticky neviditeľnými. Rozhodujúcu úlohu tu zohráva koža konkrétneho pacienta.
Ak po sedení cítite závrat, miernu slabosť alebo dôjde k miernemu zvýšeniu teploty, nemusíte sa báť, to všetko je normálne. Aby bolo pre Vás jednoduchšie pohybovať sa po zákroku, môžete si so sebou priniesť čokoládu alebo džús, ktorý si dáte na posilnenie po zákroku.
Ak si dáte počas sedenia tri a menej pijavíc, môžete zákrok opakovať už na druhý deň. Ak máte počas jedného sedenia viac ako tri pijavice, ďalšie sedenie sa odporúča v priebehu ďalšieho týždňa.

Projekt Hirudoterapia.sk podporilo aj laserové centrum v Bratislave Cornea.sk

Hirudo-terapia-2

Čo by mali vedieť o pijaviciach obyčajní ľudia?

Rozhodli ste sa liečiť pijavicami? Gratulujeme, urobili ste naozaj správne a zodpovedne sa rozhodujete o svojom zdraví. Aj keď s pijavicami bude zaobchádzať odborník, je dobré vedieť niekoľko informácií o vašej novej „medicíne“.

Hirudo-terapia-home1

Pijavice lekárske v kozmetike

Že pijavice pomáhajú v medicíne je známe už veľmi dlhú dobu, od staroveku bolo púšťanie žilou považované za vysoko účinnú liečbu pre mnoho chorôb. Nemenej zrejmé je, že hirudoterapia je veľmi účinná aj v oblasti kozmetiky, aj keď v tejto oblasti jej pripadá oveľa menšia pozornosť. Je to veľmi zvláštne, pretože kozmetika je stále na vzostupe a prežíva skutočný boom v popularite. Často sú ľudia ochotný jesť hrste piluliek a dokonca ísť pod nôž , pričom si ani neuvedomujú oveľa jednoduchšie a nemenej účinné metódy.
Pijavice skutočne prispievajú k zlepšeniu stavu ľudskej kože a je to celkom pochopiteľné. Koniec koncov, pijavice odstraňujú stagnujúcu krv, ktorá zlepšuje krvný obeh a lymfatickú drenáž, čo má veľmi pozitívny účinok na kožu. Špeciálne enzýmy slín pijavíc vynikajúco odstraňujú cievne kŕče, čo tiež veľmi prispieva k omladnutiu.
Navyše tým, že sa zlepšuje prietok krvi, zlepšuje sa funkcia mikrocirkulácie, a to je práce tá časť obehového systému je zodpovedná za výmenu živín medi krvou a telesnými bunkami. A to už priamo prispieva k zlepšeniu kože. Pri tomto procese sa aktivuje krvný obeh, zlepšuje sa tzv. tkaninové dýchanie a kože je schopná lepšie absorbovať požadované látky z kyslíka. Výsledkom je, že koža sa stáva pružnejšia, získava jednotný tón a zdravú farbu.

Hirudo-terapia-13

Sebaliečenie pijavicami – stojí to za to?

História používania pijavíc na liečebné účely má dlhú, viac ako tisíc rokov starú históriu. Lekárske pijavice sú samé o sebe skvelým lekárom, skoro neomylne vyberajú miesto pre uhryznutie a telo majú usporiadané tak, aby potrebovala k nasýteniu toľko krvi, koľko je vhodné vysať z človeka počas jedného sedenia.
Avšak to neznamená, že hirudoterapia môže byť realizovaná samostatne. Bolo by to seba poškodzovanie a prínosom. Je dôležité nielen mať k dispozícií správny druh pijavíc, ale tiež ich použiť efektívne. Niet divu, že aj v staroveku sa hirudoterapiou zaoberal výlučne liečiteľ, dokonca ani obyčajných ľudí nikdy nenapadlo, aby sa zapojili do tak dôležitých vecí, bez pomoci skúseného človeka. Koniec koncov, pijavice sú často kladené na životne dôležité orgány človeka, takže chyby tu nie sú povolené. A nevedomosť, alebo dokonca aj vedomosť, ale bez riadnej skúsenosti alebo vedomosti môže priniesť viac škody než liečebný efekt. Preto je výber odborníka, ktorý vám pripraví sedenie s pijavicami veľmi dôležitý a je potrebná 100 percentná dôvera, pretože ide o vaše zdravie, o váš život.

Hirudo-terapia-home2

Pijavice – liek bez vedľajších účinkov.

Dnešná medicína ponúka stovky, možno tisícky rôznych liekov. Avšak, všetky majú jedno spoločné – prítomnosť nežiaducich účinkov, niekedy takmer nepostrehnuteľných , niekedy veľmi hmatateľných. Ako zázrak sa na tomto pozadí javia pijavice.
Je to totiž prípad, keď použitie liečby nemá žiadne významné nežiaduce účinky. Pijavice môžu byť pritom použité pri liečbe obrovskej rady ochorení. Pri reumatológii – pijavice pomáhajú pri liečbe rôznych ochorení kĺbov a dokonca aj reumatizmu. Terapia pijavicami sa používa tiež pri ochorení obehového systému, ateroskleróze, dystónie, ischemickej choroby srdca, chlopňovej srdcovej choroby. S hirudoterapiou môžeme tiež znížiť pravdepodobnosť infarktu a mŕtvice.
Hirudoterapia má vynikajúce výsledky a to nielen ako nezávislá metóda, ale aj v kombinácii s inými metódami, napríklad pri liečbe endokrinných ochorení a porúch metabolizmu. Tiež úspešne lieči mnohé neurologické ochorenia, ochorenie pohybového ústrojenstva, očí, uší, dokonca aj sexuálnych porúch.
Hirudoterapia má dôležitú výhodu – a to rýchly efekt- po 2-3 sedeniach je možné znížiť bolesti a krvácanie. Zoznam kontraindikácií pri terapii pijavicami je popri tomto všetkom zanedbateľný. Jedná sa o hemofíliu, pretrvávajúcu hypotenziu, tehotenstvo a výstrednosť.