S myšlienkou založiť biofarmu zameranú na chov pijavice lekárskej sme sa pohrávali už od roku 2010, kedy sme sformulovali základnú víziu, ako vlastne biofarmu na Slovensku vybudovať. Následne sme mapovali situáciu na Slovensku, zisťovali, aké sú možnosti, ako sa chovajú pijavice lekárske u nás, kto sa touto činnosťou zaoberá a urobili sme si prieskum o chove pijavice lekárskej aj vo svete. Na základe dostupných informácií sme zistili, že chovať pijavicu lekársku je pomerne komplikovaná záležitosť, ale aj napriek všetkým ťažkostiam sme sa rozhodli nevzdať sa našej myšlienky.

Prakticky až do roku 2013 sme sa v tejto oblasti maximálne vzdelávali a v roku 2014 sme založili experimentálny chov, na ktorom sme sa učili, ako a v akých podmienkach je možné rozmnožovať pijavicu lekársku. Odvtedy sme získali množstvo skúseností a v roku 2015 sme založili regulérny chov pijavice lekárskej.

Aby biofarma fungovala tak, ako má, je potrebné spolupracovať s celou radou špecialistov. Z týchto vymenujem predovšetkým niekoľko hlavných. Štátna správa verejného zdravotníctva nám v pravidelných intervaloch robí skúšky na prítomnosť baktérií a vírusov v našom chove pijavice lekárskej. Dodávateľ krvných derivátov nás zásobuje sterilnou krvou, ktorou kŕmime pijavice lekárske. Je veľmi dôležité, aby táto krv  bola skutočne sterilná a aby spĺňala vysoké nároky pre chov pijavice lekárskej. Ďalej spolupracujeme s ministerstvom životného prostredia, s ktorým konzultujeme legislatívnu problematiku a evidenciu chovu. Rovnako spolupracujeme so špecialistom na chov vodných živočíchov, ktorý nám radí a pomáha hlavne v prípade, že sa v chove vyskytnú nepotrebné baktérie, aby sme ich mohli včas zlikvidovať. V rámci konzultácií a ďalšieho vzdelávania spolupracujeme s biofarmami, ktoré sú rovnako ako tá naša špecializované na chov pijavice lekárskej, na Ukrajine v mestách Lvov, Kyjev a Charkov.

Ako je to vlastne s chovom pijavice lekárskej? To je častá otázka, ktorú kladie veľa ľudí. V prvom rade je dôležité, aby pijavica lekárska, ktorá je využitá na chov, nebola nikdy použitá na terapiu pacienta. Aby prešla všetkými kontrolnými skúškami, čiže aby bola čistá, bez prítomnosti škodlivých baktérií a vírusov. Musí byť pohlavne dospelá. Pijavica lekárska pohlavne dospieva až vo veku približne 18 až 24 mesiacov. Ďalej je potrebné spĺňať všetky podmienky, v ktorých sa pijavica lekárska dokáže rozmnožovať, čo znamená dbať na reguláciu teploty prostredia, teploty vody, čerstvosť vzduchu a myslieť na množstvo ďalších faktorov, ktoré nahradia pijavici lekárskej prírodné podmienky, keďže ju chováme v uzavretých priestoroch, v umelých podmienkach. Rovnako však môžeme vytvoriť  prírodné akvárium pod šírym nebom, v ktorom sa pijavica lekárska množí prirodzeným spôsobom.

V uzavretých podmienkach sa pohlavne dospelá pijavica môže oplodniť. Pijavica je hermafrodit, čiže sa dokážu spáriť všetky pijavice navzájom. Ony si počas párenia vyberú úlohu, kto bude samček, kto samička, potom sa tieto roly môžu dokonca obrátiť. Takto máme takmer stopercentnú záruku, že sa oplodnia všetky pijavice. Po oplodnení je treba zasa myslieť na vhodné podmienky na to, aby pijavice mohli naklásť kokóny, z ktorých sa liahnu malé pijavice lekárske. Na túto tému sme natočili video, ktoré si môžete pozrieť na našom kanále Youtube.

Pijavice lekárske v umelom chove musia byť pravidelne kontrolované, tzn. že sa z chovu vezme vzorka, ktorá sa posiela na veterinárne vyšetrenie. Ďalej je potrebné dohliadať, aby sa kŕmili sterilnou krvou, ktorú zakúpime u špecializovaného dodávateľa. Od doby oplodnenia až do doby, kedy je pijavica lekárska pripravená na aplikáciu v terapii, uplynie skoro celý jeden rok. Ide skutočne o zdĺhavú a komplikovanú záležitosť.