História hirudoterapie – liečenia pijavicou lekárskou

Písať o histórii, o udalostiach, ktoré sa diali v priebehu niekoľkých tisícročí, je vždy ťažké, pretože je potrebné brať do úvahy veľa faktorov, ktoré sú pre moderného človeka často neuchopiteľné. Vezmime si napríklad faktor vývoja spoločnosti. Európa patrí k svetadielom, ktoré vykazujú najvyššiu gramotnosť jej obyvateľov. Ešte pred pár storočiami bola väčšina obyvateľov v Európe negramotných a sám pojem, čo znamená gramotnosť, prešiel dlhodobým vývojom. Jeho význam je odlišný od jeho pôvodného významu užívaného napríklad v 8. storočí pred Kristom v starovekom Ríme. A podobných faktorov je veľa.

Preto, keď píšem o histórii, bude dobré vysvetliť, čo tento pojem pre mňa v danom kontexte znamená. Môj osobný názor je taký, že skutočnú históriu hirudoterapie do hĺbky dávnych vekov pred Kristom – do staroveku, ako aj históriu stredoveku a ranného novoveku nikto nepozná a jej opísanie je preto iba čiastočným súhrnom všeobecne dostupných informácií, odvodených z uchovaných a zverejnených nálezov a zdrojov.