História hirudoterapie – liečenia pijavicou lekárskou

Pozrime sa preto na ďalší zdokladovaný vývoj hirudoterapie v období stredoveku. Aj napriek tomu, že sa stredovek vyznačoval veľkým prínosom v oblasti vzdelanosti, rozvoja kultúry a vedením kroník, že teda bol obdobím, z ktorého sa na rozdiel od staroveku dochovalo veľké množstvo písomností a historických archívov, o rozvoji hirudoterapie nájdeme len málo zmienok. Jedným z hlavných dôvodov bola vtedajšia politika svätej cirkvi, ktorá postupne ovládla myslenie a životy ľudí. Cirkev bola proti národnému liečiteľstvu, ktoré často označovala za kacírstvo a liečiteľov za diablových prisluhovačov, za čarodejnice a čarodejov. V tej dobe, aj napriek tomu, že postupne vznikalo a formovalo sa právo, boli tresty pre previnilcov proti svetskej aj cirkevnej vlasti veľmi tvrdé, často šlo o život. Ako príklad slúži dodnes známe upaľovanie. Z tohto pohľadu je teda zrejmé, že pijavica, ktorá pije krv, čo už samo o sebe bolo v tej dobe možné považovať za prejav vampirizmu, nebola práve populárnym nástrojom používaným na liečenie. A ktorý liečiteľ bude prikladať drevo na hranicu, na ktorej ho potom upália? Vďaka takejto politike preto vznikali rôzne ezoterické smery, kde sa znalosti odovzdávali v tajnosti len určitým prevereným jedincom.

Počas stredoveku sa teda o pijaviciach písalo málo, ale je možné predpokladať, že táto metóda bola hojne využívaná predovšetkým na dedinách a v bohatších rodinách. Bolo však príliš riskantné zachovávať dôkazy o takýchto praktikách. Preto z pohľadu historických faktov v oblasti rozvoja hirudoterapie v miestach, kam siahala svätá cirkev, je stredovek pomerne hluchým obdobím. Iná situácia bola v Perzii, kde počas svojho života pokračoval v skúmaní a používaní hirudoterapie ako významnej liečebnej metódy ďalší významný človek – mysliteľ, prírodovedec a lekár Avicenna. Existujú dochované zdroje, v ktorých sú opísané ozdravné metódy pre duchovných predstaviteľov viacerých smerov, kde je terapia pijavicami jedinou dovolenou metódou liečenia a zlepšovania zdravia.