Ako sa starať o pijavicu lekársku v domácich podmienkach

Ako sa starať o pijavicu lekársku v domácich podmienkach

Všetci vieme, že pijavice lekárske sa chovajú na špecializovaných farmách. Voľne v prírode sa vyskytujú len veľmi zriedka a sú zákonom chránené. Pijavice, ktoré si človek kúpi domov, sú pijavice pripravené k aplikácii a nie sú vhodné na ďalší chov alebo rozmnožovanie. Aj z toho dôvodu, že pijavice, ktoré sa používajú na terapiu, sú pomerne mladé. Na to, aby ich človek dokázal chovať, musel by sa o ne veľmi dlhú dobu starať, musel by ich kŕmiť certifikovanou krvou, no a je s tým pomerne veľa ťažkostí. Preto sa nebudeme baviť o chove, ale budeme sa baviť o tom, ako sa o pijavicu lekársku starať do aplikácie a v prípade, že chceme pijavicu lekársku uchovať pre ďalšie použitie, tak aj po aplikácii.

Keď si pijavicu lekársku kúpime, väčšinou ju prinesieme domov alebo nám ju doručia v balení, ktoré buď obsahuje vodu, alebo obsahuje navlhčené guľôčky, ktoré sa podobajú na gélové guľôčky. Pre pijavice si deň vopred pripravíme vodu a nádobu.

Voda: Najvhodnejšia je odstáta voda z vodovodu. Naberieme vodu z vodovodu a necháme ju 24 hodín odstáť. Ľudia si často myslia, že vodu treba naberať niekde zo studne či z rieky a podobne, no zo skúseností vieme, že takéto pokusy sa nie vždy končia šťastne a dokonca boli prípady, že človek nabral niekde v prírode vodu a pijavice mu uhynuli, preto z našich skúseností odporúčam vždy len klasickú vodu z vodovodu, ktorú necháme 24 hodín odstáť.

Nádoba: Nádoba je ideálna sklenená so širokým hrdlom, cez ktorý nám prejde celá ruka a s viečkom, ktorým sa dá hermeticky uzavrieť. Ten široký otvor je dôležitý pre ľahkú manipuláciu, či už s pijavicami, alebo pri čistení nádoby. A sklenená preto, lebo je priehľadná a umožní nám vizuálny kontakt s pijavicami.

Približne na trojlitrovú nádobu je dobré mať tak 50 až maximálne 100 pijavíc, ale 100 pijavíc je už pomerne dosť, čiže ostaňme pri 50-tich kusoch na jednu trojlitrovú nádobu.

Takže pijavice práve dorazili. Privítame ich, ako sa patrí. Vypustíme ich do pripravenej nádoby a zalejeme pripravenou odstátou vodou. Prípadne môžeme najprv do nádoby naliať odstátu vodu, a potom do nej vypustiť pijavice. Pijavice nepotrebujú kyslík, a preto nemusíme nádobu zakrývať nejakou tkaninou, gázou a podobne, ako je často opisované na internete, ale nádobu hermeticky uzavrieme viečkom, čím zabezpečíme, aby nám pijavice neutiekli. Celá ďalšia starostlivosť spočíva vo vymieňaní vody každé dva až tri dni, v pozorovaní pijavíc, ich zdravotného stavu a vitality, a v občasnom čistení nádoby.

Teraz podrobnejšie. Pijavice prišli, máme ich umiestnené v nádobe, v ktorej je odstáta voda a nádoba je hermeticky uzavretá. Ako s nimi budeme ďalej manipulovať? Pijavice, pokiaľ sú hladné, a teda sú určené k aplikácii, nevystavujme príliš vysokým teplotám a takisto nie priamemu svetlu. Môžu byť na dennom svetle, no nie na slnku, ideálne je chladnejšie prostredie. Ak ich neplánujeme použiť okamžite, môžeme ich uskladniť v chladničke. V chladničke sa dostanú do stavu podobnému hibernácii, kedy menej metabolizujú, a teda dlhšie vydržia. V prípade, že pijavice hneď použijeme, tak po aplikácii nikdy nedávame použité pijavice do nádoby k ostatným pijaviciam, ale pripravíme pre ne oddelenú samostatnú nádobu. Podmienky, čo sa týka vody, sú tie isté. Jediný rozdiel je v tom, že keď je pijavica najedená, je lepšie ju už potom nedať späť do chladničky, ale uložiť ju do tmavého priestoru, nie veľmi teplého, napríklad do komory. Nenajedená pijavica sa ťahá za svetlom, lebo hľadá potravu, aby zahnala hlad. Sýta pijavica sa ťahá skôr do tmy, lebo potrebuje zmetabolizovať krv, ktorú vypila. V prípade, že používame veľa pijavíc a tieto plánujeme použiť ešte raz, napríklad keď robíme kurz dva alebo tri mesiace, tak si použité pijavice rozdelíme do rôznych nádob. Pijavice, ktoré používame prvý mesiac, budú v jednej nádobe, tie, ktoré používame druhý mesiac v druhej a tie z tretieho mesiaca v tretej. Ak ich budeme používať ešte raz, tak tie, ktoré boli aplikované prvý mesiac, budú hladnejšie než tie, ktoré sme používali tretí mesiac. Takýto systém nám pomôže, aby sme mali prehľad.

Čo sa týka vody, voda, ktorú použijeme na výmenu, má mať rovnakú teplotu ako pôvodná voda. Napríklad, ak máme pijavice v nádobe s vodou, ktorá má teplotu 17 stupňov, tak tá voda, ktorá stojí 24 hodín, má mať približne rovnakú teplotu 17 stupňov. Toto dosiahneme poľahky, ak nádobu s vodou na výmenu držíme v rovnakom priestore ako nádoby s pijavicami. Ak pijavice držíme v chladničke, odstátu vodu na výmenu dáme tiež schladiť na rovnakú teplotu, akú majú v nádobe pijavice. Je naozaj dôležité, aby teplotné rozdiely vody neboli veľké. Skôr žiadne. Nech je voda radšej rovnakej teploty.

Ďalší dôležitý faktor je zdravie pijavíc. Pijavice každý deň pozorujeme. Preto je nanajvýš vhodné, aby boli v priehľadnej sklenenej nádobe. Sklo nám poskytuje vizuálny kontakt s pijavicami. Sledujeme, či sú všetky zdravé, či nám nejaká náhodou neochorela alebo neuhynula. Kontrolovať treba pijavice tak nové, ako i použité, ktoré už metabolizujú. Čiže aj keď sú umiestnené v tme, tak si ich vždy, keď im raz za dva až tri dni meníme vodu, prezrieme, vizuálne skontrolujeme ich zdravotný stav. Najčastejšie sa nám môže stať, že pijavica zahynie. Netreba sa toho zľaknúť, je to bežný jav. Mŕtvu pijavicu vytiahneme a nejakým spôsobom zlikvidujeme, potom vymeníme vodu v nádobe a necháme ostatné pijavice, aby žili svojím bežným životom ďalej. V prípade, že pri vizuálnej kontrole nájdeme pijavicu, ktorá sa správa divne a vyzerá ako chorá, vyberieme ju z nádoby. Oddelíme ju od ostatných pijavíc a vložíme do inej samostatnej nádoby. Zase hovorím aj o použitých aj o nových pijaviciach. Každá podozrivá pijavica patrí na samotku, teda pre každú jednu máme zvlášť nádobu, môžu to byť malé fľašky. V oddelenej nádobe pijavicu necháme, kým sa zotaví, alebo naopak, necháme ju, nech sa jej choroba rozvinie a ona uhynie. Veľmi často sa stáva, že sa pijavica za pár dní dá dohromady. Ide o to, aby pijavica, ktorá sa necíti dobre, nenakazila či iným spôsobom negatívne neovplyvnila ostatné zdravé pijavice.

Veľmi často sa bude tiež stávať, že uvidíte na pijavici takú akoby obrúčku, stiahnutý lem. Pijavica rovnako ako had sa zvykne pri raste zvliekať z kože, u pijavíc stará koža pri zvliekaní produkuje výlučky, čím vytvára povlak na povrchu tela a ten sa zmení na prstenec okolo nej. Pijavica sa ho postupom času zbaví, buď si ho stiahne, alebo prstenec praskne, prípadne ho môžeme sami roztrhnúť prstami. Žiaden problém.

Teraz k čisteniu nádoby. Samotné čistenie nádoby s pijavicami nie je až taká jednoduchá záležitosť, pokiaľ na ňu človek nie je pripravený. Potrebujeme hlbšie sitko – ideálne kovové s malými očkami – cez ktoré vylejeme vodu, v ktorej sú pijavice. Sitko slúži na zachytenie pijavíc, lebo vždy môžeme nejakú vyliať spolu s vodou. Vyplavené pijavice vrátime späť do nádoby. Ak sa nechceme pijavíc dotknúť holou rukou, pri manipulácií s nimi môžeme použiť chirurgické rukavice bez púdru. Po tom, ako zlejeme vodu a vrátime pijavice zachytené v sitku späť do nádoby, napustíme do nej vodu z vodovodu na vypláchnutie a znovu vodu zlejeme cez sitko. Prípadné vyplavené pijavice znovu vrátime späť do nádoby. Ak treba, proces môžeme opakovať druhý aj tretíkrát, väčšinou stačí opakovať proces dvakrát. Potom, keď už máme všetky pijavice naspäť v nádobe, zalejeme ich pripravenou odstátou vodou, nádobu hermeticky uzavrieme a odložíme. Čo sa týka sitka, pijavice počas metabolizovania vytvárajú určitý sliz, ktorý sa bude na ňom zachytávať, preto je dobré sitko pred čistením obliať vriacou vodou. Vriacou vodou ho ako-tak sterilizujeme. Sitko oblejeme vriacou vodou pred použitím aj po použití. Nezabudnime však pred použitím, teda prv ako začneme zlievať vodu z nádoby s pijavicami, nechať sitko vychladnúť, aby sme neuškodili pijaviciam. Budeme potrebovať aj nejakú kefku, ktorá bude výhradne na čistenie sitka. Nemôžeme použiť kefku, ktorou čistíme miestnosti alebo zariadenia za pomoci chemikálií. Je to veľmi dôležité! Kefka na čistenie nášho sitka nesmie obsahovať žiadne zvyškové stopy chemikálií. Čiže: oddelené sitko + oddelená kefka len na tento účel. Sitko kefkou vyčistíme, prelejeme tečúcou vodou z vodovodu a napokon prelejeme vriacou vodou, aby sme ho sterilizovali.

To je v základe asi tak všetko. Aby som to zhrnul, pre starostlivosť o pijavicu lekársku v domácich podmienkach je dôležitá nádoba, je dôležitá voda a rovnako je dôležitá naša vizuálna kontrola zdravotného stavu pijavíc pri každom vymieňaní vody v nádobe.

Ešte doplním, že na internete je popísaných veľa metód, ako pijavicu čistiť od krvi, aby ju človek mohol použiť v kratšom časovom úseku, ja sám však neodporúčam žiadne metódy, ktoré zasahujú do zdravia pijavice. Jedinú metódu, ktorú môžem odporučiť, je nenechať pijavicu napiť sa príliš veľkého množstva krvi, čiže stiahnuť ju skôr, než sa úplne napije. Najlepšie je používať viacero pijavíc a nechať ich, nech si rastú svojím tempom a žijú svojím životom, nech plnohodnotne zmetabolizujú nasatú krv. Je to o nezasahovaní do prirodzenosti. O týchto veciach sa však budeme baviť v iných kapitolách.

Napokon spomeniem jednu vec – prípad, keď pijavicu lekársku už nechceme ďalej použiť. Čo s ňou? Čiže pijavicu sme aplikovali, potom sme ju z pokožky liečeného odňali a ďalej? Tu je potrebné, aby sa každý človek rozhodol sám, či chce život pijavice ukončiť alebo ju chce vrátiť späť do prírody. Ak jej život chceme ukončiť, je to jednoduché, v domácich podmienkach ju stačí ponoriť do roztoku s alkoholom, čo je pre ňu prakticky okamžitá smrť, a potom ju spláchnuť do záchodu alebo vyhodiť niekam do prírody, kde sa rozloží. V prípade, že sa rozhodneme pre druhú možnosť, teda pre zachovanie života a vypustenie do prírody, nájdime taký vodný tok, kde sa nekúpu ľudia, pijavicu doň vylejme spolu s vodou z nádoby a príroda už zariadi, čo s ňou bude ďalej.

Príprava pracovného miesta alebo čo všetko budeme potrebovať pri aplikácii pijavice lekárskej

Príprava pracovného miesta alebo čo všetko budeme potrebovať pri aplikácii pijavice lekárskej

Ešte predtým než začneme aplikovať pijavicu lekársku, je veľmi dôležité si pripraviť pracovné miesto a všetky pomôcky, ktoré budeme potrebovať.

Pracovné miesto má byť čisté, no nie je potrebné dosahovať nejaké extrémne hygienické podmienky v zmysle sterility, stačí, aby miestnosť nebola prašná, aby nebola znečistená, aby sa pomôcky, ktoré budeme používať, v nej neznečistili.

Pomôcky: Nádoba, do ktorej umiestnime pijavice, ktoré budeme aplikovať. Táto nádoba by mala byť s uzáverom, aby nám pijavice neutekali. Vždy po vytiahnutí jednej pijavice nádobu uzavrieme. Pijavicu aplikujeme, a potom vyberieme druhú pijavicu a nádobu opäť uzavrieme. Takýmto spôsobom pokračujeme ďalej. V pripravenej nádobe je lepšie mať o dve až tri pijavice viac ako plánujeme aplikovať, pretože nie každá pijavica sa bude chcieť zahryznúť. V prípade, že sa pijavica dlhšiu dobu nechce zahryznúť, vymeníme ju za inú. O tomto sa však budeme baviť viac v kapitole o aplikácii pijavice lekárskej.

Ďalšie pomôcky, ktoré budeme potrebovať sú chirurgické rukavice bez púdru. Chirurgických rukavíc si pripravíme zase viacero. Pijavice sa môžu aplikovať holými rukami, ak sa ich nebojíme alebo v chirurgických rukaviciach bez púdru. V každom prípade však budeme chirurgické rukavice potrebovať vo fáze, keď sa začnú pijavice púšťať a z rany bude vytekať krv. Vtedy je použitie chirurgických rukavíc jednoznačne nutné. Pretože sa budú pijavice púšťať v rôznom čase a krvi môže vytekať pomerne dosť, je potrebné mať poruke väčšie množstvo chirurgických rukavíc.

Príprava pacienta pred aplikáciou pijavice lekárskej

Príprava pacienta pred aplikáciou pijavice lekárskej

Pred aplikáciou pijavice lekárskej je dôležité zistiť, či je aplikácia pijavice lekárskej pre pacienta vhodná. Rozlišujeme, či sa jedná o pacienta nového, ktorý sa s aplikáciou pijavice lekárskej ešte nikdy v živote nestretol, alebo ide o pacienta, ktorý s takouto terapiou už mal v minulosti osobné skúsenosti.

Pri novom pacientovi je potrebné získať maximum informácií o jeho zdravotnom stave. Povypytujeme sa ho na všetky zdravotné ťažkosti, či už aktuálne, alebo v minulosti a vypýtame si výsledky vyšetrení krvi. Vždy nám pomôže, ak poznáme pacientov krvný obraz. Odber krvi by mal byť u pacienta robený len nedávno, väčšinou sa odporúča maximálne 2 až 3 mesiace pred hirudoterapiou. Ak nemáme potvrdenie o krvnom obraze k dispozícii, požiadame pacienta, aby konzultoval aplikáciu pijavice lekárskej so svojím všeobecným lekárom.

V prípade, že máme pred sebou pacienta, ktorý sa už aplikácii pijavice lekárskej niekedy podrobil, opýtame sa ho na všetky podrobnosti o tom, ako jeho organizmus na terapiu reagoval a či sa od poslednej aplikácie nejako výrazne nezmenil jeho zdravotný stav.

Obecne môžeme povedať, že pijavice lekárske neaplikujeme pri zlej zrážanlivosti krvi a tiež pri ťažkých krvných chorobách. Ďalej pri onkologických ochoreniach, počas tehotenstva, u pacienta pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok a takisto pri neznášanlivosti pijavíc. Ja vždy odporúčam pred aplikáciou pijavice lekárskej konzultovať zdravotný stav buď s lekárom, alebo s praktikujúcim hirudoterapeutom, kde si môžeme overiť, nakoľko je vhodné použitie pijavice lekárskej pri terapii daného zdravotného problému. Je dôležité upozorniť na to, že samotná choroba alebo zdravotný problém, ktorý chceme pomocou pijavice lekárskej riešiť, nie je ešte hlavným ukazovateľom, či je pijavica lekárska vhodná alebo nie, pretože najdôležitejším ukazovateľom je celkový zdravotný stav človeka. Čiže okrem samotného problému je treba sa pozrieť na celkový zdravotný stav pacienta.

Aplikácia pijavice lekárskej

Aplikácia pijavice lekárskej

Keď už máme pripravené pracovné miesto aj pacienta a uistili sme sa, že aplikácia pijavice lekárskej je pre neho vhodná, rovnako sme sa oboznámili aj so zásadami prvej pomoci, môžeme povedať, že sme pripravení prejsť k aplikácii pijavice lekárskej. Pri aplikácii pijavice lekárskej je dôležité si uvedomiť nasledovné veci. Prvá vec je veľkosť pijavice lekárskej. Pijavice lekárske môžeme aplikovať v rôznych veľkostiach, máme kozmetické pijavice lekárske, ktoré sú veľmi malé, podobajú sa na také živé nitky, potom máme stredne veľké pijavice lekárske a veľké pijavice lekárske. Kozmetické pijavice lekárske sa na Slovensku dajú ťažko zohnať, pretože je o ne náročná starostlivosť a veľmi rýchlo môžu uhynúť. Väčšinou sa stretnete s tým, že pijavice, ktoré nakúpite, budú strednej veľkosti. Keďže sa čoraz častejšie stáva, že sa ľudia o použité pijavice lekárske starajú v domácom prostredí, dá sa kúpiť aj veľká pijavica lekárska.

Veľkosť pijavice lekárskej určuje, aké hlboké bude prehryznutie a hĺbka prehryznutia určuje, na aké miesta môžeme tú ktorú pijavicu lekársku použiť. Keby som to zjednodušil, tak skúsený hirudoterapeut môže použiť akúkoľvek veľkosť pijavice prakticky na celom tele pacienta, no ak sa jedná o človeka s málo skúsenosťami, tak by som odporučil využívať miesta na tele pacienta, kde sú svaly a kĺby, čiže vyhýbať sa mäkkému tkanivu, ako je krk, oblasť slabín, vnútorná strana nohy od kolena po členok a celá oblasť tváre. Týmto sa dostávame k ďalšej dôležitej veci, čiže k miestu priloženia, čo však budeme ďalej podrobne rozoberať pri jednotlivých diagnózach, pretože existuje veľmi široké spektrum miest, kam môžeme pijavice lekárske prikladať. V tejto kapitole sa budeme venovať hlavne príprave miesta.

Ošetrenie rany po aplikácii pijavice lekárskej

Ošetrenie rany po aplikácii pijavice lekárskej

Ošetrenie rany po aplikácii pijavice lekárskej si rozdelíme na dve časti. Prvá časť sa týka doby, keď sa ešte nepustili všetky pijavice, vtedy sa jedná o čiastočné ošetrenie rany, ktorého účelom je, aby po pacientovi nestekala krv. Použijeme buď gázové kompresy alebo vatu či vatové tampóny. Čiže keď sa pijavica pustí a my ešte nie sme pripravení túto ranu finálne ošetriť, odložíme pijavicu do pripravenej nádoby a na ranu priložíme jeden z obväzových materiálov, pre ktorý sme sa rozhodli. Účelom nie je zastaviť krvácanie, lebo ako som už spomínal, krvácanie po aplikácii pijavice lekárskej má svoj význam. Gáza či vata ako savé materiály budú nasávať vytekajúcu krv, aby nestekala po koži pacienta a neznečisťovala priestor okolo neho.

Často sa diskutuje, či používať sterilný materiál alebo stačí nesterilný. Obecne možno odporučiť radšej sterilný materiál. Z praxe a zo stáží, ktorými som prechádzal v centrách, kde sa vyložene zaoberajú hirudoterapiou, som sa veľmi často stretol s používaním nesterilného krytia rany a to z toho dôvodu, že pijavica ranu natoľko ošetrí, že je takmer vylúčené, aby sa do nej v dobe 24 hodín od aplikácie zaniesla infekcia. Tento postup je overený tisíckami pacientov. Na druhú stranu, každý lekár bude trvať na tom, aby sa priamo na ranu použil sterilný materiál, čo je pochopiteľné.

Časový rozdiel medzi tým, ako sa pustí prvá a posledná pijavica, môže byť aj 20 až 30 minút. Kým čakáme, až sa pustia ostatné pijavice, vizuálne kontrolujeme priložené tampóny. Často sa stáva, že niektorý z tampónov sa naplní krvou natoľko, že už jeho kapacita nestačí a krv sa opäť začne roztekať po pokožke pacienta, vtedy tampón odstránime, ďalším tampónom poutierame roztečenú krv a na ranu priložíme nový tampón. Takto kontrolujeme a ošetrujeme všetky rany po každej pijavici, ktorá sa už pustila, až do doby, keď sa pustí posledná, a potom prejdeme k finálnemu ošetreniu rany.