Ošetrenie rany po aplikácii pijavice lekárskej

Ošetrenie rany po aplikácii pijavice lekárskej

Potom ako uplynie 24 hodín od aplikácie pijavice lekárskej a nájdeme stiahnutú ranu, na ktorej je vytvorená chrasta, prekryjeme ju kompresmi v tenkej vrstve a prelepíme či prichytíme prubanom. Ak sa takáto scelená rana nachádza na mieste, ktoré nebude v kontakte so žiadnym textilom, o ktorý by sa otierala, tak je možné ju ďalej neošetrovať, neprekrývať, ale nechať dýchať na vzduchu. Často sa stáva, že sa v procese hojenia rany tampón prichytí o ranu. Ako rana vysychá a tvorí sa na nej chrasta, môže prischnúť k nej aj tampón. Ak by sme takýto prischnutý tampón odtrhli od rany, strhli by sme aj chrastu a otvorili nanovo ranu, ktorá by začala na niekoľko hodín znovu krvácať, preto je lepšie takéto tampóny namočiť, najlepšie v sprche a počkať chvíľu, kým poriadne nasiaknu vodou. Mokré tampóny sa samovoľne alebo len pomocou jemného ťahu odlúčia od rany. Vyhneme sa tak poškodeniu rany, i keď aj pri tomto postupe môže dôjsť k miernemu krvácaniu, ale väčšia časť chrasty ostane na rane a rana sa veľmi rýchlo scelí.

Ak aj preväzujeme ranu skôr než za 24 hodín, ranu nie je potrebné ďalej ošetrovať, mám na mysli nejaké masti, zásypy a podobne, ošetrenie spočíva v priložení tenšej vrstvy tampónov priamo na ranu a v ďalšom sledovaní, či nedochádza k premoknutiu týchto tampónov krvou. Ak premokajú, opäť tampóny vymeníme a previažeme, ak nie, necháme ranu tak. V prípade, že robíme namáhavú prácu, pri ktorej sa potíme, alebo sme použili pijavice na aplikáciu v teplom ročnom období, tak je možné ranu očistiť dezinfekčným prostriedkom. Nie však skôr ako po uplynutí 24 hodín, aby sme nezrušili terapeutický efekt. Existujú špeciálne suché obväzy, ktoré vytvoria ochrannú dezinfekčnú vrstvu, aby sa do rany pri potení nedostala žiadna infekcia.