Prvá pomoc alebo začnime tým, čo je naozaj dôležité

Pri terapii pijavicou lekárskou sa zriedka stretávame s alergickou reakciou. Alergická reakcia je vo svojej podstate pomýlená reakcia tela. Pri alergii imunitný systém bojuje proti látkam, ktoré v skutočnosti nepredstavujú pre naše telo žiadne ohrozenie, a teda nie sú agresormi, za ktoré ich imunitný systém považuje. Tieto látky sú vo všeobecnosti nazývané alergény. Alergická reakcia pri hirudoterapii – terapii pijavicou lekárskou – býva vyvolaná pôsobením látok, ktoré pijavica obsahuje vo svojich slinách a ktoré po zahryznutí vypúšťa do ľudského organizmu. Alergická reakcia môže byť rôznej úrovne. Môže byť taká, že si ju pomaly ani nevšimneme, napríklad mierne začervenanie a svrbenie v mieste aplikácie, alebo sa môže prejavovať zhoršením stavu – nevoľnosťou, točením hlavy, zvýšením teploty, výrazným opuchom, prípadne inými symptómami. V určitých prípadoch je možné, že takáto reakcia dosiahne až úroveň anafylaktického šoku. Odborná literatúra opisuje, že sa tak stáva pri jednom pacientovi z desiatich tisíc.

Anafylaktický šok je život ohrozujúci stav. Je to závažná a rýchlo nastupujúca alergická reakcia. K hlavným komplikáciám patrí náhla smrť spôsobená zlyhaním krvného obehu či znemožnením dýchania.
Napriek tomu, že väčšina praktikujúcich hirudoterapeutov sa nikdy s takouto vážnou alergickou reakciou nestretne, táto možnosť existuje a ja sám som sa vo svojej praxi s ňou stretol, preto sa chcem venovať téme prvej pomoci, respektíve téme prípravy na prvú pomoc. Zásady prvej pomoci je dôležité ovládať ešte predtým, než sa rozhodnete vyskúšať aplikáciu pijavice lekárskej na sebe alebo na niekom druhom. Pred samotnou aplikáciou pijavice lekárskej je teda veľmi žiaduce mať na pamäti, že aj uhryznutie jednou malou pijavicou dokáže vyvolať veľmi silnú alergickú reakciu. V prípade, že si budete pijavicu aplikovať sami a takáto reakcia nastane, tak sa skutočne vystavujete hrozbe smrti. Už iba z toho dôvodu, že si nebudete schopní pomôcť. Z toho plynie prvé pravidlo: Vždy, keď si prikladáte pijavicu lekársku prvýkrát, musí byť prítomný ešte ďalší človek. Tento človek má byť inštruovaný, ako poskytnúť prvú pomoc v prípade, že sa po aplikácii prejaví anafylaktický šok.