Prvá pomoc alebo začnime tým, čo je naozaj dôležité

Keby sme si mali priblížiť, ako silná alergická reakcia prebieha, tak je možné povedať, že v každom prípade je táto reakcia individuálna a trošku odlišná, no obecne môžeme povedať, že po aplikácii pijavice lekárskej sa človeku, na ktorého sme pijavicu lekársku priložili, začne zhoršovať celkový zdravotný stav. Pocíti nevoľnosť, lokálne alebo celkové svrbenie, môže ho napínať na vracanie, zahmlieva sa mu pred očami, krúti sa mu hlava, má pocit, že omdlie. Toto všetko pri anafylaktickej reakcii rýchlo vedie k náhlemu zníženiu krvného tlaku, čo je sprevádzané nepokojom, studeným potom, pocitom chladu, bledou pokožkou, rýchlym pulzom, až človek upadne do bezvedomia a môže dokonca prestať dýchať. V takomto prípade je veľmi dôležité, aby si prítomná osoba všímala jednak proces od samotného priloženia pijavice až do prejavu alergickej reakcie, tzn. akým spôsobom alergická reakcia nastupovala a tiež, aby si bola vedomá základných vecí.

Jednou zo základných vecí je čas. V prípade, že človek prestane dýchať, máme na resuscitáciu štyri až sedem minút času. Ak mozog nemá prísun kyslíku, po štyroch minútach v ňom nastávajú zmeny a po siedmich minútach nastávajú už nevratné zmeny a hrozí smrť. Dôležité je zachovať pokoj, neprepadnúť panike. Jednoducho myslieť na to, že máme len určitý časový rozsah, v ktorom môžeme vykonávať resuscitáciu.

V prvom rade zamedzíme ďalšiemu pôsobeniu alergénu, čiže odstránime pijavicu. Pijavicu lekársku odstránime tak, že si konček prstu namočíme do pripraveného liehu a ten iba jemne priložíme pijavici k hlave. Ona keď ucíti lieh, tak sa automaticky pustí. Potom ranu prelepíme. Látky obsiahnuté v slinách pijavice spôsobujú riedenie krvi, čo okrem zdravotného efektu spôsobuje, že ranka sa horšie zaceľuje. Prelepením zamedzíme zbytočnému krvácaniu a aj tomu, aby sa rana znečistila. Použijeme sterilné gázové kompresy vo vrstve asi jeden centimeter. Takže musíme pamätať na to, aby sme mali lieh i základné obväzové materiály poruke.