Ako pijavicu lekársku používať?

Správne používanie pijavice lekárskej zaleží od mnohých faktorov, z ktorých vyberieme niekoľko hlavných:

– aký je charakter problému
– aký výsledok chceme dosiahnuť
– veľkosť pijavice
– vek pacienta
– aktuálny zdravotný stav pacienta
– ročné obdobie a vonkajšie teploty

Všetky vyššie uvedené faktory postupne na týchto stránkach opíšeme.
Odporúčame však každému, kto používa pijavice prvý krát, absolvovať školenie s kvalifikovaným hirudoterapeutom, ktorý Vám ucelene vysvetlí všetky informácie potrebné k úspešnému sebaliečeniu pijavicou lekárskou. Školenie je treba absolvovať iba raz a potom môžete celý život využívať túto efektívnu metódu liečenia.

Ďalej môžeme používanie pijavice lekárskej rozdeliť do troch kategórií:

1.) Liečenie symptómov – akútnych stavov
2.) Liečenie príčiny zdravotných problémov
3.) Profylaktické liečenie – čistenie organizmu

1.) Liečenie symptómov – akútnych stavov

Na Slovensku väčšina pacientov používa pijavice na liečenie viditeľných symptómov. Takéto liečenie prebieha obvykle tak, že si pacient kúpi jednu alebo niekoľko pijavíc, ktoré potom prikladá priamo na postihnuté miesto.
Táto metóda je často účinná v tom, že sa viditeľné symptómy zmiernia, alebo úplne zmiznú. Málokedy sa však podarí odstrániť príčinu choroby, ktorá k takýmto symptómom viedla, a preto môžeme väčšinou hovoriť o dočasnom zlepšení, pri ktorom je veľké riziko recidívy. Veľmi však záleží na charaktere problému, ktorý pacient pomocou pijavice lekárskej rieši.

Pri tomto spôsobe je treba si predovšetkým dávať pozor na to, aby miesto, na ktoré pacient pijavicu prikladá bolo na priloženie vhodné (vyhýbať sa žilám, tepnám, lymfatickým uzlom). Takisto záleží na veľkosti pijavice. Veľkosť pijavice určuje hĺbku prehryznutia a významne sa mení spôsob jej používania v porovnaní s použitím pijavice malej.

2.) Liečenie príčiny zdravotných problémov

Táto metóda sa častejšie využíva v krajinách ako napríklad Rusko a Ukrajina, kde si Hirudoterapia zachovala svoju vážnosť a popularitu, a v ktorých prebiehal a dodnes prebieha dlhoročný výskum uznávanými lekárskymi kapacitami.

U nás tieto metódy využíva minimum kvalifikovaných hirudoterapeutov, čomu prispieva takisto vyššia cena pijavice lekárskej.

Toto celostné liečenie spočíva v tom, že sa na základe diagnostiky vyhodnotí príčina choroby a navrhne sa procedúra, ktorá spočíva v opakovanom prikladaní pijavíc. Pijavice sa prikladajú okrem postihnutého miesta tak isto na miesta, ktoré posilňujú vnútorné orgány, výsledkom čoho býva zlepšenie v látkovej výmene a celkové zlepšenie zdravia organizmu. Na takéto liečenie je potrebné 40 až 60 pijavíc, ktoré sa prikladajú na rôzne miesta počas 6 až 10 terapií. Frekvencia opakovaní je individuálna.

U tohto typu liečenia je efekt z používania výrazne vyšší ako u prvého typu liečenia symptómov. Vyžaduje si však hlbšie znalosti v oblasti Hirudoterapie a pochopenie princípu liečby.

V prípade, že máte o takúto liečbu záujem, odporúčame Vám prejsť školením, ktoré si môžete objednať tu.

3.) Profylaktické liečenie – čistenie organizmu

O ľudskom organizme je možné hovoriť ako o veľmi efektívnej biochemickej továrni, ktorá však každým rokom starne.

Profylaktické metódy liečenia pijavicou lekárskou sú podobné ako vyššie opísané metódy liečenia príčiny zdravotných problémov, založené na opakovanom prikladaní na dôležité miesta z hľadiska orgánov a energetického systému človeka.
Výsledok je omladnutie organizmu, lepšia látková výmena, efektívnejšie fungovanie, celkové zlepšenie zdravotného a emočného stavu.

Profylaktické liečenie sa doporučuje raz za rok, v chladnejšom období roka.

V prípade, že máte o takúto liečbu záujem, odporúčame Vám prejsť školením, ktoré si môžete objednať tu.