Školenie „Hirudoterapeutická prax“ je určené pre všetkých záujemcov, ktorý chcú začať pracovať v oblasti hirudoterapie.

Každý absolvent získa všeobecný prehľad o svete hirudoterapie a naučí sa základné minimum, potrebné pre rozvoj hirudoterapeutickej praxe. Na tento kurz budú postupne nadväzovať ďalšie odborné kurzy, zamerané na konkrétne diagnózy a náročnejšie terapeutické metódy.

Školenia a prednášky sú vedené kvalifikovanými hirudoterapeutmi.
Vzhľadom na živú komunikáciu počas školenia má školiteľ možnosť zohľadniť Vaše možnosti a prispôsobiť učivo tak, aby ho úspešne zvládol každý účastník školenia.

Termíny a miesta školení:

11. a 12.2.2017 Ružomberok, Hurbanova 3
11.2.2017  od 10.00 –  do 13.00 a od 14.30 – do 18.00
12.2 2017 od 10.00 –  do14.00 alebo podľa potreby dlhšie

Obsah školenia:

1 časť:
Úvod – zoznámenie sa
História hirudoterapie – ucelený pohľad
Predstavenie našich učiteľov a zdrojov, z ktorých sa učíme a čerpáme poznanie
Zoznámenie sa s pijavicami – fyzický kontakt, použiteľné druhy a anatómia pijavíc
Zloženie slín pijavíc
Vplyv pijavice na organizmus človeka – vplyv na krv a krvný obeh, vplyv na lymfatický systém, vplyv na reflexné zóny a vplyv na energetické štruktúry
Indikácie pre použitie hirudoterapie
Kontraindikácie proti použitiu hirudoterapie

2. časť:
Ako začať s hirudoterapiou
Legislatíva
Vytvorenie pracovných podmienok
Marketing – ako dať o sebe vedieť
Možnosti ďalšieho vzdelávania
Vstup do asociácie hirudoterapeutov
Odborné konzultácie
Možnosti spolupráce

3. časť:
Príjem klienta
Tri úrovne diagnostiky
Zavedenie evidenčnej karty
Informovanie pacienta o procedúre
Vyhodnotenie vhodnosti použitia terapie
Priloženie prvej pijavice
Návrh terapie
Najčastejšie problémy
Ako sa vyhnúť komplikáciám
Poskytnutie prvej pomoci
Čo robiť, ak sa objavia komplikácie

4. časť:
Príprava pracovného miesta
Príprava klienta k priloženiu
Pravidlá prikladania pijavíc / príprava miesta na priloženie / aplikácia / ošetrenie rany po priložení
Metódy prikladania pijavíc
Zóny na priloženie pijavíc
Zásady pre výber oblastí a miest k prikladaniu
Frekvencia prikladania pijavíc
Reakcie na priloženie pijavic
Techniky bezpečnosti

5. časť:
Ako sa starať o pracovné miesto
Hygiena a dodržiavanie zásad sterility
Ako sa starať o pijavice

6. časť:
Praktická časť, podľa potreby
Otázky a odpovede
Záver

Absolventi školenia získajú:

– osvedčenie o absolvovaní kurzu hirudoterapie
– ročné členstvo v asociácii hirudoterapeutov
– prístup k neverejným materiálom

Pre účasť je potrebné vyplniť záväznú prihlášku.
Na mieste pred začatím školenia sa hradí poplatok 189 € (119 € študenti).

V prípade otázok nás kontaktujte. Naše kontakty sú uvedené tu: Kontaktný formulár

Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade, že sa 5 dní pred školením prihlási menej ako 5 účastníkov. O prípadnom zrušení bude každý účastník okamžite informovaný.