Ako prekonať strach z pijavice lekárskej

Ako prekonať strach z pijavice lekárskej

Ďalším častým problémom je strach z bolesti pri prehryznutí kože. Ľudia nemajú dostatok skúseností s pijavicami lekárskymi, respektíve nemajú ešte žiadnu skúsenosť a nevedia, čo môžu očakávať. Je tiež potrebné brať do úvahy, že vnímanie bolesti je u každého človeka individuálne. Niektorí ľudia majú veľmi nízky prah bolesti a to, čo si niekto iný viac-menej ani nevšimne, teda to nevyhodnotí ako bolesť, ich bolí. Niekedy aj výrazne.

Tento problém môžeme regulovať dvomi spôsobmi. V prvom rade dobrou informovanosťou. Hirudoterapeut pacientovi čo najpresnejšie a najobšírnejšie opíše, akú bolesť a aké rôzne vnemy môže očakávať. Takisto pacient oboznámi hirudoterapeuta s tým, ako vníma bolestivé podnety, nakoľko je citlivý a ako na bolesť zväčša reaguje v iných situáciách. Okrem toho, ako kto vníma bolesť, sú miesta na tele človeka, kde je prehryznutie pijavicou lekárskou viac bolestivé ako inde, a tak u pacienta, ktorý vníma bolesť intenzívnejšie, volíme miesta na terapiu aj podľa toho. Skúsený hirudoterapeut vie veľmi dobre opísať druh a intenzitu bolesti podľa miesta, kam sa pijavica lekárska zahryzne a vie tak pacienta vhodne pripraviť.

Druhou možnosťou regulácie problému bolestivosti je použitie pijavice lekárskej menších rozmerov. Vhodné je použiť kozmetickú pijavicu, pri veľkom strachu spravidla len jednu, lebo ak by to bolo pacientovi naozaj veľmi nepríjemné, aby sme mohli pijavicu čo najrýchlejšie odstrániť. No a prikladáme ju na oblasť, ktorá nie je veľmi citlivá. Na takýto test je vhodný pupok. Do pupku priložíme jednu maličkú pijavicu lekársku, a potom zároveň so sledovaním psychickej odozvy u pacienta, sledujeme aj reakciu organizmu, prípadnú alergickú reakciu a reakciu na bolesť. Ak je všetko v poriadku, pri ďalšom stretnutí môžeme aplikovať stredne veľké pijavice, ktoré budú prehryzovať kožu viac aj do hĺbky a bolesť môže byť intenzívnejšia. Takto postupne to však pacient bude lepšie znášať. Bolesť po prehryznutí väčšinou odznie do niekoľkých minút. Krátky intenzívny vnem bolesti je väčšinou už po chvíli nahradený príjemnými pocitmi alebo aspoň neutrálnymi. Tu a tam môže pijavica lekárska počas satia tzv. prihryzovať, aby sa dostala hlbšie, ak je v danej oblasti už málo krvi, vtedy to trochu zacítime, no často už nepociťujeme bolesť, skôr to na nás pôsobí len mierne rušivo. Ak vieme, o čo ide, ak sme si všetko nechali podrobne vysvetliť, nebudeme mať ani tento rušivý pocit.