Blahoželáme, podarilo sa!

V roku 2014 sme sa zamerali na zníženie cien pijavice lekárskej na Slovensku.

V tomto smere sme urobili niekoľko dôležitých krokov:

– znížili sme cenu pijavice lekárskej na 4 Eur z pôvodnej maloobchodnej ceny, ktorá bola 6 Eur / kus na Slovensku (väčšina predajcov sa snažila predávať pijavice lekárske až za 9 Eur / kus)

– zahájili sme jednanie s predajcami pijavíc o budúcnosti hirudoterapie na Slovensku, kde sa snažíme dosiahnuť vzájomnú spoluprácu a efektívne využívanie liečby pijavicou lekárskou

– spolupracujeme na vybudovaní slovenskej chovnej stanice pijavíc – tzv. biofabriky

Ak sa nám podarí dosiahnuť plánované ciele, cena pijavice lekárskej sa zníži iba na 3 Eur / kus, za súčasnej ekonomickej situácie. Je však pravdepodobné, že sa cena vďaka ekonomickému rastu a svetovému vývoju ustáli až 4 na eurách za kus.

– rozšírili sme a ďalej rozširujeme informovanosť o liečebných účinkoch pijavice lekárskej na zdravie človeka

– spolupracujeme s poprednými odborníkmi v oblasti hirudoterapie na Ukrajine a v Rusku

– neustále vyvíjame tlak na slovenských hirudoterapeutov, aby sa ďalej v tejto oblasti vzdelávali a dosahovali vysoké štandardy odbornosti, aby sa vyrovnali aktuálnym štandardom v zahraničí

– prejednali sme výuku akreditovaných lekárov v oblasti hirudoterapie, aby sa liečenie pijavicami stalo bežným a dostupným aj v našich nemocniciach, tak ako je to v Rusku, na Ukrajine, ale aj v Nemecku a iných zápaných krajinách

– dohodli sme podporu a konzultácie v rámci nastavenia liečby, s dlhodobo praktikujúcimi a skúsenými hirudoterapeutami z východného bloku

Aj napriek častým upozorneniam, že skôr, alebo neskôr sa staneme tŕňom v oku farmaceutickým spoločnostiam, pre ktoré je dôležité predávať predovšetkým ich všeliečiace produkty, dúfame, že rok 2015 bude pre nás minimálne taký plodný ako rok 2014 a že aj vďaka nášmu úsiliu hirudoterapia postupom času u nás zaujme silnú pozíciu v oblasti zdravia a všeobecnej medicíny.

Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc.